Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
8/2022O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa20.12.202220.12.2022osobnyudaj.sk s.r.o.f671f_osobny udaj zmluva.pdfViac
6/2022Zmluva o odhŕňaní snehu19.12.202219.12.2022Andrea Dubová SHR749b3_zmluva odhrnanie snehu 2022 - 2023.pdfViac
7/2022Zmluva o výpožičke19.12.202219.12.2022Obec Jasenica49d97_Zmluva o výpožičke_cisterna_Zubák.pdfViac
29/9/2022Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu29.09.202201.01.1970Obec Lednické Rovne, Obec Zubák, Obec Horná Breznica, Obec Dolná Breznica, Obec Lednica, Obec Kvašov, Obec Horovce b86e9_Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu_podpis.pdfViac
5/2022Dodatok č.108.08.202208.08.20223W Slovakiab99ce_dodatok 1 – kópia.pdfViac
4/2022Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest11.07.202208.07.2022DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)65cb7_Zmluva DCOM.pdfViac
3/2022Kúpna Zmluva11.05.202210.05.2022Gabriela Slabá3c84b_Kúpna zmluva - SlabáZubák.pdfViac
2/2022Nájomná zmluva28.03.202214.03.2022Agrodolina spol. s r.o.1a1ca_NZ Agrodolina.pdfViac
1/2022Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve07.03.202203.03.2022ENVIROPOL SK s.r.o.55dbb_08 - Zubák - zmluva enviropol.pdfViac
Dodatok č. 2 zo dňa 03.03.2022 k Poistnej zmluve č.: 240535247807.03.202203.03.2022Generali Poisťovňa975e2_PZ ZUBAK.pdfViac
21/2021Kúpna zmluva10.02.202207.10.2021Slovenská republika zastúpená Okresným úradom Trenčínd11b5_Kúpna zmluva SR.pdfViac
55009361Dodatok č.107.02.202207.02.2022Marius Pedersen a.s.dbb2f_Dodatok č.1 MP.pdfViac
2408363049Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia26.01.202226.01.2022Generali Poisťovňa2fc9c_Zmluva 2022 klient.pdfViac
ZBA0904201506Príloha č.1 k zmluve18.01.202217.01.2022ENVI-PAKViac
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 202116.08.202109.07.2021Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky96d40_Dotácia územný plán.pdfViac
Zmluva o dielo - oprava cesty pri kostole10.08.202127.07.2021ASFA - KDKa8a84_ZoD - Zubák.pdfViac
2408134380Zmluva o havarijnom poistení22.07.202122.07.2021Generali Poisťovňae534b_Navrh poistnej zmluvy HPL KIA.pdfViac
2408134378Zmluva o PZP22.07.202122.07.2021Generali Poisťovňabf2ac_Navrh poistnej zmluvy PZP KIA.pdfViac
2125128Zmluva o predaji motorového vozidla22.07.202122.07.2021AutoMarket Trenčín s.r.o.fb4ec_Zmluva Obec Zubák Kia.pdfViac
3210384Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR19.05.202119.05.2021Dobrovoľná požiarna ochrana SR583ba_Zmluva DPO.pdfViac