Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák

Dátum vzniku : 16. 02. 2014 – schválenie zmluvy Valnou hromadou
 
Dátum podania na registráciu : 21. 02. 2014
 
Deň zápisu do registra : 04. 03. 2014
 
IČO : 42284431
 
DIČ : 8122307736
 
Bankové spojenie : VÚB banka, expozitúra Lednické Rovne
 
IBAN : SK770200 0000 0032 7036 0157
 
Číslo účtu : 3270360157 / 0200
 
 
 
Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Zubák :
 
Predseda spoločenstva :           Bednár Miroslav                       tel. 0911 151829
 
Tajomník :                                Paroha Pavol                            tel. 0944 160507
 
Pokladník :                               Kanderka Milan                         tel. 0907 252478
 
 
 
Dozorná rada :
 
Predseda dozornej rady :        Bc. Krchňávková Eva                  tel. 0903 581985
 
Člen dozornej rady :                Janošková Anna                   
 
Člen dozornej rady :                Jurák Jozef                
 
 
 
Odborný lesný hospodár :       Pleško Miloš