Vážení návštevníci vitajte na našich stránkach    

 

 

Vítam Vás na našej stránke, na ktorej získate základné informácie o našej krásnej obci Zubák. Jednotlivé sekcie tejto stránky Vám priblížia nielen informácie o histórii obce, základné zemepisné údaje, ale aj informácie súčasnom dianí v obci či už činnosť samosprávy, alebo aktivity jednotlivých zložiek v kultúre, športe a rôznych spoločenských podujatiach. Ak máte konštruktívne návrhy alebo zaujímavé podnety budeme radi ak nám ich poskytnete a dávame všetkým možnosť zapojiť sa do aktivít uskutočňovaných v obci.                                       

    Pre tých návštevníkov tejto stránky, ktorí nemali to šťastie navštíviť osobne našu malebnú obec nech je táto stránka inšpiráciou ku osobnej návšteve a spoznaniu našej prírody, krásnych turistických zážitkov pri výhľadoch zo Žrnovej, Kýčery, alebo z rozhľadne nad obcou Dohňany. 

Tešíme sa na Vás.

Pavol Gelo - starosta obce

 

                    

Naša obec je vybavená automatickým externým defibrilátorom, ktorý je umiestnený na OcÚ. 

 

Novinky

Zber plastov

11.07.2018 08:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov sa uskutoční dňa 11.07.2018, t.j. v stredu. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami vyložili v stredu ráno pred brány svojích rodinných domov.  

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

11.07.2018 07:00
V dňoch 11.07. - 13.07. a 16.07. - 16.07. bude v našej obci odstávka elektrickej energie v čase od 07:00 do 20:00 hod. Odstávka sa týka časti obce od č. domu 103 po koniec obce. 

Vývoz domového odpadu v mesiaci jún

22.06.2018 06:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci jún sa uskutoční dňa 22.06.2018 /piatok/  

Výzva na predkladanie ponúk - detské ihrisko

13.06.2018 09:00
Vyzva na predkladanie ponuk - detske ihrisko.pdf 00 PROJEKT DI.pdf 01 CELKOVÁ SITUÁCIA STAVBY.pdf 02 PÔDORYS DETSKÉHO IHRISKA.pdf 03 3D POHĽADY.pdf Príloha č.1.pdf Príloha č.2 Zmluva o dielo.pdf Príloha č.3 Použité materiály.pdf Príloha č.4 VÝKAZ VÝMER.pdf TL 01.pdf TL 02.pdf TL 03.pdf TL 04.pdf TL...

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

12.06.2018 07:00
Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňoch 12.06. a 14.06. v čase od 07:30 do 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distriubučnej sústavy. Obmedzenie sa týka domácností s číslom popisným od 204 po 217 a od 307...

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

11.06.2018 07:30
Stredoslovenská distribučná oznamuje občanom, že dňoch od 11.06. do 15.06. v čase od 07:30 do 19:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distriubučnej sústavy. Obmedzenie sa týka domácností s číslom popisným od 349 po 366.    

Farské oznamy

11.06.2018 07:00
Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C   5. júna 2016   Pondelok: Sv. Norberta, biskupa   Štvrtok: Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi   Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola   Budúca nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období, rok...

Poľovnícka spoločnosť Zubenské informuje

31.05.2018 12:00
DOC180305.pdf

Bezplatné právne poradenstvo

23.05.2018 15:00
OcÚ v Zubáku oznamuje občanom, že sa v našej obci bude poskytovať bezplatné právne poradenstvo pre našich občanov. Túto službu bude zabezpečovať JUDr. Alena Virdzeková vždy jeden deň v mesiaci. Najbližší termín v tomto mesiaci je stanovený na 23.05.2018 /streda/ o 15:00 hod. na Obecnom úrade v...

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

21.05.2018 16:30
  Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 21.05.2018  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.          ...

Záverečný účet obce za rok 2017

08.05.2018 07:00
Záverečný účet obce za rok 2017.doc