Vážení návštevníci vitajte na našich stránkach    

 

 

Vítam Vás na našej stránke, na ktorej získate základné informácie o našej krásnej obci Zubák. Jednotlivé sekcie tejto stránky Vám priblížia nielen informácie o histórii obce, základné zemepisné údaje, ale aj informácie súčasnom dianí v obci či už činnosť samosprávy, alebo aktivity jednotlivých zložiek v kultúre, športe a rôznych spoločenských podujatiach. Ak máte konštruktívne návrhy alebo zaujímavé podnety budeme radi ak nám ich poskytnete a dávame všetkým možnosť zapojiť sa do aktivít uskutočňovaných v obci.                                       

    Pre tých návštevníkov tejto stránky, ktorí nemali to šťastie navštíviť osobne našu malebnú obec nech je táto stránka inšpiráciou ku osobnej návšteve a spoznaniu našej prírody, krásnych turistických zážitkov pri výhľadoch zo Žrnovej, Kýčery, alebo z rozhľadne nad obcou Dohňany. 

Tešíme sa na Vás.

Pavol Gelo - starosta obce

 

                    

Naša obec je vybavená automatickým externým defibrilátorom, ktorý je umiestnený na OcÚ. 

 

Novinky

Poľovnícka spoločnosť Zubenské informuje

31.05.2018 12:00
DOC180305.pdf

Zápis detí do MŠ

31.05.2018 07:00
Prihláška na stiahnutie: prihláška do MŠ.doc

Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák

08.04.2018 14:00
Pozvánka na stiahnutie: DOC180302.pdf    

Zber plastov

04.04.2018 08:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov sa uskutoční dňa 04.04.2018, t.j. v stredu. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami vyložili v stredu ráno pred brány svojích rodinných domov.  

Prerušenie dodávky elektriny

03.04.2018 08:30
Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie.pdf

Oznámenie o výrube - SSE Distribúcia

31.03.2018 13:01

Zber elektronického šrotu

22.03.2018 07:00
Oznamujeme občanom, že dňa 22.03.2018 t.j. vo štvrtok sa uskutoční zber elektronického šrotu. Žiadame občanov, aby si elektronický odpad vyložili dňa 22.03.2018 pred brány svojích rodinných domov.

Oznámenie o uložení zásielky - Peter Dzurko

21.03.2018 08:00
 OZNÁMENIE O ULOŽENÍ ZÁSIELKY V zmysle ustanovenia § 5 zákona č. 253/1998 Zb. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamujeme uloženie doporučenej poštovej zásielky do vlastných rúk pre adresáta:  Peter...

Vybudovanie chodníka pri multifunkčnom ihrisku a betónovanie stĺpov na osvetlenie - výzva na predloženie ponúk

20.03.2018 09:00
Vyzva_985.pdf

Oprava miestnych komunikácií v obci Zubák - výzva na predloženie ponúk

20.03.2018 09:00
Vyzva_986.pdf

Vývoz domového odpadu v mesiaci marec

15.03.2018 00:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci marec sa uskutoční dňa 15.03.2018 /štvrtok/