Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky v zmysle ust. § 269 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Licenčná zmluva v zmysle ust. § 65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon12.05.202110.05.2021Dobraobec s.r.o.29456_Zmluva - Zubák.pdfViac