Účasť poslancov na OZ

ROK 2022

Meno/Dátum            
Tibor Zuzík            
Bc. Andrea Sedláčková            
Ján Janoško            
Martin Müller            
Michal Pleško            
Ing. Peter Kanderka            
Mgr. Ivana Valachová            
             

O - Ospravedlnený
P - Prítomný