Komisie zloženie

- Komisia finančno-plánovacia, pre správu obecného majetku, výstavbu, územné plánovanie, verejné služby a sociálne veci.
 
Predseda komisie – Bc. Andrea Sedláčková
 
členovia – Ján Janoško , Tibor Zuzík
 

- Komisia pre školstvo, kultúru, šport, obchod, životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo a ochranu verejného poriadku.
 
Predseda komisie – Mgr. Ivana Valachová,
 
členovia - Michal Pleško, Ing. Peter Kanderka
 
 
- Komisia pre verejný záujem
 
Predseda komisie - Bc. Andrea Sedláčková
 
členovia - Martin Müller, Mgr. Ivana Valachová