Referendum 2023

https://www.minv.sk/?referendum
Emailová adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:  volby@obeczubak.sk