Úradná tabuľa

Upovedomenie Ľuboš Turza: Turza Ľuboš.pdf (621484)

Doba zverejnenia: 07.10. - 7.11.2019

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 07.10.2019

 

Kúpna mluva: Zmluva Janoško.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 22.06.2018

 

Darovacia mluva: Babusiakova.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 12.04.2018

 

Darovacia mluva: Galvanika.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 12.04.2018

 

Darovacia mluva: TJ Partizán Zubák.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 12.04.2018

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky: Vyzva.pdf

 

 

Darovacia mluva: Darovacia zmluva - ASFA - KDK.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 02.11.2017

 

Darovacia mluva: Darovacia zmluva - HD-Drill.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 27.10.2017

 

Darovacia zmluva: Darovacia zmluva - Potecký Peter.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

V Zubáku, dňa 01.08.2017

 

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach: Uznanie dlhu a dohoda o splátkach.pdf

Doba zverejnenia: 12.12.2016 – 31.12.2016

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

Úradná tabuľa Obce Zubák pri Obecnom úrade v Zubáku.

V Zubáku, dňa 12.12.2016

 

Zmluva o dielo: Zmluva Markon studio.pdf

Doba zverejnenia: natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

Úradná tabuľa Obce Zubák pri Obecnom úrade v Zubáku.

V Zubáku, dňa 11.01.2016

 

Zámenná zmluva: Zámenná zmluva a dodatok č.1.pdf

Doba zverejnenia: 26.05.2017 – natrvalo

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

Úradná tabuľa Obce Zubák pri Obecnom úrade v Zubáku.

V Zubáku, dňa 26.05.2017

 

Dodatok k VZN č.1/2015: VZN o miestnych daniach č.1-2015 - dodatok č.1.doc

Doba zverejnenia: 12.12.2016 – 31.12.2016

Spôsob zverejnenia:

Web stránka obce: www.obeczubak.sk

Úradná tabuľa Obce Zubák pri Obecnom úrade v Zubáku.

V Zubáku, dňa 12.12.2016

 
 

 

       Pavol Gelo

                                                                 starosta obce