Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák

Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák

 

Dátum vzniku : 16. 02. 2014 – schválenie zmluvy Valnou hromadou

Dátum podania na registráciu : 21. 02. 2014

Deň zápisu do registra : 04. 03. 2014

IČO : 42284431

DIČ : 8122307736

Bankové spojenie : VÚB banka, expozitúra Lednické Rovne

IBAN : SK770200 0000 0032 7036 0157

Číslo účtu : 3270360157 / 0200

 

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva Zubák :

Predseda spoločenstva :           Bednár Miroslav                       tel. 0911 151829

Podpredseda spoločenstva :     Bednár Emil                            tel. 0904 639782

Tajomník :                                Paroha Emil                              tel. 0915 880728

Pokladník :                               Kanderka Milan                         tel. 0907 252478

Lesný hospodár :                      Jurák Jozef                              tel. 0904 400486

 

Dozorná rada :

Predseda dozornej rady :        Bulko Miroslav                            tel. 0907 133943

Člen dozornej rady :                Janošková Anna                   

Člen dozornej rady :                Bc. Krchňávková Eva                

 

Odborný lesný hospodár :       Pleško Miloš

Urbár- Zmluva Urbárske pozemkové spoločenstvo