Školstvo

V obci Zubák sa nachádza základná škola, v ktorej sa začalo vyučovať v roku 1967, materská škola je v prevádzke od roku 1978. Od roku 2002 má ZŠ právnu subjektivitu. V roku 2004 sa ZŠ zlúčila s MŠ. Zriaďovateľom ZŠ je obec Zubák.

základná škola

 

 

 

 

 

 

 

 

Riaditelia ZŠ od r. 1967 :

 

1967-1971   Laurenčík Jozef

1971-1979   Vaštík Laco

1979- 1980  Vrabcová Milka

1980-1984   Balat Stanislav

1984-1991   Mgr. Helena Roščáková

1991-2004   Mgr. Anna Lencsesová

07/2004-11/2004  PaedDr. Ivanišová Viera

2004-2009   Mgr. Helena Roščáková

2009-          PaedDr. Viera Ivanišová

 

Kontaktné údaje

Adresa:           Zubák 192

Tel. číslo :        042/4683033

E-mail :           skolazubak@seznam.cz , skolazubak@obeczubak.sk

Webové stránky: