Voľby 2013

Samosprávny kraj, volebný obvod, obec Kandidáti na poslancov,
ktorí získali aspoň jeden hlas
Kandidáti na predsedu Počet hlasov
pre kandidáta
Podiel hlasov
pre kandidáta v %
Počet
všetkých
platných
hlasov
pre poslancov
Počet
všetkých
platných
hlasov
pre predsedu
Zubák - Jaroslav Baška 62 78.48 - 79
Zubák - Marián Herdel 1 1.26 - 79
Zubák - Jozef Lohyňa 5 6.32 - 79
Zubák - Peter Palko 3 3.79 - 79
Zubák - Juraj Smatana 7 8.86 - 79
Zubák - Ľubomír Žabár 1 1.26 - 79
Zubák Milan Adamička - 7 3.46 202 -
Zubák Viliam Gerbel - 6 2.97 202 -
Zubák Alena Hantáková - 5 2.47 202 -
Zubák Jozef Hollan - 46 22.77 202 -
Zubák Roman Hudec - 7 3.46 202 -
Zubák Rastislav Kočka - 12 5.94 202 -
Zubák Ferdinand Kováč - 11 5.44 202 -
Zubák Peter Kováč - 4 1.98 202 -
Zubák Miroslav Kubičár - 7 3.46 202 -
Zubák Marián Michalec - 18 8.91 202 -
Zubák Anton Novosád - 0 0.00 202 -
Zubák Milan Panáček - 32 15.84 202 -
Zubák Ján Prekop - 15 7.42 202 -
Zubák Lukáš Ranik - 5 2.47 202 -
Zubák Peter Regina - 17 8.41 202 -
Zubák Zuzana Tomášová - 10 4.95 202 -