Počet voličov zapísaných v zozname voličov Počet voličov,ktorí sa zúčastnili na hlasovaní % účasti Počet voličov,ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny Počet voličov, ktorí hlasovali osobne Počet platných hlasov spolu
712 381 53,51 0 380 376

 

Číslo koalície alebo politickej strany Názov koalície alebo politickej strany Skrátený názov koalície alebo politickej strany Celkový počet hlasov
1 Ľavicový blok ĽB 1
2 Strana občianskej solidarity S.O.S. 0
3 Misia 21 - Nová kresťanská demokracia Misia 21 0
4 Strana demokratickej ľavice SDĽ 1
5 Združenie robotníkov Slovenska ZRS 3
6 Kresťanskodemokratické hnutie KDH 20
7 Slovenská národná koalícia - Slovenská vzájomnosť SLNKO 0
8 Aliancia nového občana ANO 5
9 Hnutie za demokraciu HZD 0
10 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja SMK-MKP 1
11 Slobodné fórum SF 1
12 Občianska konzervatívna strana OKS 0
13 Prosperita Slovenska PS 0
14 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko ĽS - HZDS 44
15 Agrárna strana vidieka ASV 0
16 Komunistická strana Slovenska KSS 17
17 Slovenská ľudová strana SĽS 0
18 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana SDKÚ - DS 31
19 SMER - sociálna demokracia SMER 206
20 Slovenská národná strana SNS 46
21 NÁDEJ NÁDEJ 0