Výsledky 2009

Obec: Zubák 
Počet platných hlasov spolu: 62
Platné hlasy (počet/podiel)
ĽS-HZDS SaS SMER SZ SDKÚ-DS DS Misia 21 ASV KDS, OKS SMK-MKP KSS SNS LIGA SDĽ SF KDH
13 0 38 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 5
20,96 0,00 61,29 0,00 3,22 0,00 1,61 0,00 1,61 0,00 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 8,06