Voľby do orgánov samosprávy 2002 - 2014

 

Rok 2002  :  kandidáti na starostu :  

 1. Miroslav Bednár, 43r., nezávislý kandidát , počet hlasov 429

 2. Vladimír Martiš, 46 r.,  nezávislý kandidát , počet hlasov 41

 

Rok 2006 :   kandidáti na starostu :   

1. Miroslav Bednár, 47 r., ĽS – HZDS, SMER, SNS, počet hlasov 321

2. Milan Kanderka, 38 r., nezávislý kandidát, počet hlasov 70

 

Rok 2010 :   kandidáti na starostu : 

 1. Miroslav Bednár, 51 r., SMER – soc. Demokracia, ĽS – HZDS, počet hlasov 182

 2. Miroslav David, Mgr., 44 r., nezávislý kandidát, počet hlasov 233

 3. Ján Ježo, Ing., 47 r., nezávislý kandidát, počet hlasov 2 – vzdal sa kandidatúry

 4. Eva Kalusová, Bc., 39 r., KDH, počet hlasov  47

 

Rok 2012 :  kandidáti pre doplňujúce voľby starostu : 

1. Miroslav Bednár, 53r., nezávislý kandidát, počet hlasov 93

2. Pavol Gelo, 29 r., SMER -sociálna demokracia, počet hlasov 265

3. Vladimír Martiš, Ing., 56 r., nezávislý kandidát, počet hlasov 57 

 

Rok 2014:  kandidáti na starostu :

1. Miroslav Bednár, 55r., KDH, počet hlasov 82

2. Pavol Gelo, 31r., SMER - sociálna demokracia, počet hlasov 300

3. Ján Ježo, Ing., 51r., nezávislý kandidát, počet hlasov 23

 

Rok 2018:  kandidáti na starostu :

1. Silvester Babača, 37r., nezávislý kandidát, počet hlasov 82

2. Pavol Gelo, 35r., SMER - sociálna demokracia, počet hlasov 284

3. Miroslav Zuzík, Bc., 26r., KDH, počet hlasov 57