22.3. 26.6. 16.8. 10.10.    
M. Havko P P O      
S. Babača P P O      
J.Janček P P P      
I. Valachová P P O      
A. Sedláčková P P P      
P. Kanderka P P P      
T. Zuzík P O P      
P - prítomný
O - ospravedlnený
 
28.2. 21.5. 17.7. 26.9.  
S.Babača P P P P  
M.Havko P O P P  
T.Zuzík P P P P  
A.Sedláčková P P P P  
I.Valachová P P P P  
P.Kanderka P P P P  
M.Davidová