Komisie zloženie

 

- Komisia finančno-plánovacia, pre správu obecného majetku, výstavbu, územné plánovanie, verejné služby a sociálne veci.

Predseda komisie – Ing. Peter Kanderka,

členovia – Bc. Andrea Sedláčková , Tibor Zuzík

- Komisia pre školstvo, kultúru, šport, obchod, životné prostredie, poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo a ochranu verejného poriadku.

Predseda komisie – Mgr. Ivana Valachová,

členovia Ing. Vladimír Martiš, Miroslav Krchňávek.