Obecné zastupiteľstvo pre obdobie 2018 - 2022 + kontakty

 • Ing. Peter Kanderka    

 • Bc. Andrea Sedláčková 

 • Tibor Zuzík                 

 • Mgr. Ivana Valachová   

 • Silvester Babača         

 • Miroslav Havko            - do 02.12.2020 - vzadnie sa mandátu

 • Jozef Janček               

 • Bc. Miroslav Zuzík        -  od 15.12.2020

 

Starosta

 Pavol Gelo    -  gelo@obeczubak.sk

 

Zástupca starostu 

Tibor Zuzík

 

Hlavný kontrolór

Ing. Iveta Krchňavá   - iveta.krchnava@obeczubak.sk

 

 

  Organizačná štruktúra

 
 

 

Zoznam predchádzajúcich starostov a obecného zastupiteľstva

2018 - 2022

 

Starosta: Pavol Gelo

Hlavný Kontrolór:  Ing. Krchňavá Iveta

Obecné zastupiteľstvo:

Zuzík Tibor

Jozef Janček

Miroslav Havko do 02.12.2020 náhradník Bc. Miroslav Zuzík

Ing. Peter Kanderka

Mgr. Valachová Ivana

Bc. Andrea Sedláčková

Silvester Babača

2014 - 2018

Starosta: Pavol Gelo

Hlavný Kontrolór:  Ing. Krchňavá Iveta

Obecné zastupiteľstvo:

Zuzík Tibor

Marta Davidová

Bc. Andrea Sedláčková

Ing. Peter Kanderka

Mgr. Valachová Ivana

Miroslav Havko

Silvester Babača

2012 - 2014

Starosta: Pavol Gelo

Hlavný kontrolór:  Ing. Krchňavá Iveta

Obecné zastupiteľstvo:

Zuzík Tibor

Miroslav Krchňávek

Jozef Zuzík

Bc. Andrea Sedláčková

Ing. Peter Kanderka

Ing. Vladimír Martiš

Mgr. Valachová Ivana

2010 - 2012

Starosta: Mgr. Miroslav David

Hlavný kontrolór:   Ing. Krchňavá Iveta

Obecné zastupiteľstvo:

Zuzík Tibor

Miroslav Krchňávek

Pavol Gelo

Bc. Andrea Sedláčková

Ing. Peter Kanderka

Ing. Vladimír Martiš

Mgr. Valachová Ivana

2006 - 2010

Starosta:    Miroslav Bednár (celkom 3 volebné obdobia)

Hlavný kontrolór:    Ing. Krchňavá Iveta

Obecné zastupiteľstvo:

 • Mgr. David Miroslav
 • Gelo Pavol
 • Ing. Martiš Vladimír
 • Bc. Sedláčková Andrea
 • Mgr. Valachová Ivana
 • Zuzík Jozef
 • Zuzík Tibor

 

2003 - 2005

Starosta:    Miroslav Bednár

Hlavný kontrolór:    Helena Hazalová

 

1999 - 2002

Starosta:    Miroslav Bednár

Hlavný kontrolór:    Jozef Pavúček

 

1994 - 1998

Starosta:    Rudolf Slabý (celkom 4 volebné obdobia)

Hlavný kontrolór:    Jozef Pavúček

 

1980 - 1993 Rudolf Slabý

1972 - 1980 Emil Bednár (2 volebné obdobia)

1964 - 1972 Jozef Pavúček

1960 - 1964 Viktor Karas

1957 - 1960 Jozef Pavúček

1954 - 1957 Michal Kuvik

1950 - 1954  Pavol Korošík

1946 - 1950  Michal Kuvik