Obecné nariadenia

VZN č.1 O slobodnom prístupe k informáciám

VZN č.1 O slobodnom prístupe k informáciám
VZN č. 1 -2013 o slobodnom prístupe k informáciám.pdf (3,8 MB)

VZN o výške príspevku v MŠ, ŠK, ŠJ

VZN o výške príspevku v MŠ, ŠK, ŠJ
VZN č. 3-2012 o výške príspevku v MŠ, ŠK, ŠJ_0003.pdf (1,6 MB)

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa
VZN č. 2-2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa _0002.pdf (822 kB)  

VZN o trhovom poriadku

VZN o trhovom poriadku
VZN č. 1-2012 o trhovom poriadku.pdf (2,8 MB)

VZN 1/2011 o obecnom referende

VZN 1/2011 o obecnom referende
VZN 1-2011_o_vykonani_miestneho_referenda.pdf (246,5 kB)

VZN 2/2010 - o opatrovateľskej službe

VZN - opatrov. služba.doc (93 kB)

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie
Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie.pdf

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.pdf