Obecné nariadenia

VZN 2/2010 - o opatrovateľskej službe

VZN - opatrov. služba.doc (93 kB)

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie

Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie
Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie.pdf

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.pdf

VZN 1/2005 o vyhlásení záväznej časti obce Zubák

VZN - vyhlásenie záväznej časti obce Zubák.pdf (2,9 MB)

VZN 2/2004 o podmienkach držania psov

VZN o podmienkach držania psov.pdf (3,8 MB)

VZN 1/2004 o vytvorení školského obvodu

VZN o vytvorení školského obvodu.pdf (967,6 kB)

Smernica o sťažnostiach

Smernica o sťažnostiach
Smernica o sťažnostiach.pdf