Obecné nariadenia

VZN č.1- 2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák

VZN č.1- 2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák
VZN č.1 o nakladaní s komunálnymodpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák.pdf

VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf 

VZN č.3 - 2014 o obecných poplatkoch

VZN č.3 - 2014 o obecných poplatkoch
VZN č.3 - 2014 o obecných poplatkoch.pdf

VZN č.2 - 2014 O dočasnom obmedzení al. zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku....

VZN č.2 - 2014 O dočasnom obmedzení al. zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku....
VZN č.2/2014.pdf O dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok

VZN č.1 - 2014 O záväzných častiach Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Zubák

VZN č.1 - 2014 O záväzných častiach Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Zubák
VZN č.1 - 2014 O záväzných častiach Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Zubák.pdf

VZN č.4 - 2013 O obených poplatkoch

VZN č.4 - 2013 O obených poplatkoch
VZN č.4 - 2013 O obecných poplatkoch

VZN č.3 - 2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zubák

VZN č.3 - 2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zubák
VZN . 3 - 2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zubák.pdf (287,8 kB)

VZN č.2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Zubák

VZN č.2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Zubák
VZN . 2 -2013_o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Zubák.pdf (1,6 MB)

Smernica č.1/2013 O finančnej kontrole

Smernica č.1/2013 O finančnej kontrole
Smernica č.1-2013 o finančnej kontrole.pdf (5 MB)