Obecné nariadenia

VZN č.1 - 2014 O záväzných častiach Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Zubák

VZN č.1 - 2014 O záväzných častiach Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Zubák
VZN č.1 - 2014 O záväzných častiach Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Zubák.pdf

VZN č.4 - 2013 O obených poplatkoch

VZN č.4 - 2013 O obených poplatkoch
VZN č.4 - 2013 O obecných poplatkoch

VZN č.3 - 2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zubák

VZN č.3 - 2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zubák
VZN . 3 - 2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Zubák.pdf (287,8 kB)

VZN č.2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Zubák

VZN č.2/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Zubák
VZN . 2 -2013_o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Zubák.pdf (1,6 MB)

Smernica č.1/2013 O finančnej kontrole

Smernica č.1/2013 O finančnej kontrole
Smernica č.1-2013 o finančnej kontrole.pdf (5 MB)

VZN č.1 O slobodnom prístupe k informáciám

VZN č.1 O slobodnom prístupe k informáciám
VZN č. 1 -2013 o slobodnom prístupe k informáciám.pdf (3,8 MB)

VZN o výške príspevku v MŠ, ŠK, ŠJ

VZN o výške príspevku v MŠ, ŠK, ŠJ
VZN č. 3-2012 o výške príspevku v MŠ, ŠK, ŠJ_0003.pdf (1,6 MB)

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa

VZN o mieste a čase zápisu dieťaťa
VZN č. 2-2012 o mieste a čase zápisu dieťaťa _0002.pdf (822 kB)  

VZN o trhovom poriadku

VZN o trhovom poriadku
VZN č. 1-2012 o trhovom poriadku.pdf (2,8 MB)

VZN 1/2011 o obecnom referende

VZN 1/2011 o obecnom referende
VZN 1-2011_o_vykonani_miestneho_referenda.pdf (246,5 kB)