Obecné nariadenia

VZN č.5/2019 o obecných poplatkoch

VZN č. 5-2019 o obecných poplatkoch.docx (44,4 kB)

VZN č.4 - 2019 o miestnych daniach a komunálnom odpade

VZN č. 4 - 2019 o miestnych daniach a komunálnom odpade.docx (78,8 kB)

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Zubáku

Zásady odmeňovania.pdf (426949)

VZN č.1- 2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák

VZN č.1- 2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák
VZN č.1 o nakladaní s komunálnymodpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Zubák.pdf

VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
VZN č.4 - 2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.pdf