Dátum           

 Deň

 Akcia

09.11.2019                         Sobota Oslava
23.11.2019                         Sobota Obecná akcia
26.11.2019 Utorok JDS ZO Zubák
28.11.2019 Štvrtok ZO Sloves
12.12.2019 Štvrtok Posedenie s dôchodcami - Obec Zubák
31.12.2019 Utorok Silvestrovská kapustnica
15.02.2020 Sobota Oslava
23.08.2020 Sobota Svadba