Zásady odmeňovania poslancov OZ v Zubáku

Zásady odmeňovania poslancov OZ v Zubáku