VZN č.2 - 2014 O dočasnom obmedzení al. zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku....

VZN č.2 - 2014 O dočasnom obmedzení al. zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku....