VZN č.2/2020 O URČENÍ PRAVIDIEL ČASU PREDAJA V OBCHODE A ČASU PREVÁDZKY SLUŽIEB NA ÚZEMÍ OBCE ZUBÁK