VZN č.1/2019 o poskytovaní sociálnych služieb,o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby