VZN č.1 - 2014 O záväzných častiach Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Zubák

VZN č.1 - 2014 O záväzných častiach Zmeny a doplnky č.1 ÚPN-O Zubák