Výmena kotlov pre Základnú školu s materskou školou - rok 2015

Výmena kotlov pre Základnú školu s materskou školou - rok 2015

V zmysle rozpočtového opatrenia boli pre ZŠ s MŠ poskytnuté finančné prostriedky vo výške 20 000€ na výmenu kotlov v budove Základnej školy.