VZN 1/2010 na vylepovanie volebných plagátov v obci Zubák počas volebnej kampane do NR SR, Orgánov samosprávy obce, Trenčianskeho samosprávneho kraja, Európskeho parlamentu , na Prezidenta SR a pri konaní Referenda