Sirková voda

 Prieskum minerálnych prameňov na Slovensku v rokoch 1957-1959 zaregistroval v Zubáku jeden minerálny prameň. Zachytáva ho dvojzväzkový súpis všetkých slovenských minirálnych prameňov, ktorý vyšiel v rokoch 1977-1978 pod vedením Petra Krahulca. Uvádza ho pod názvom Sirková voda. Prameň je neďaleko lesnej škôlky, asi 1,5 km od horného konca obce. Výdatnosť 3 litre za minútu. Charakteristika: prírodná, sírna voda, studená, hypotonická (znižujúca krvný tlak). Teplota vody je 8 stupňov C.

V jednom litri vody je (v miligramoch) - 36,06 sodíka; 63,33 vápnika; 21,4 horčíka; 0,49 železa; 18,7 chloridov; 4,93 síranov; 360 bicarbonátov; 24,20 oxidu uhličitého; 3,79 sírovodíka; celková mineralizácia je 505,91.

Prameň nie je upravený, ale voda odteká cez drevený žliabok. Iba zriedka sa využíva na pitie. Po odbornom zachytení a úprave okolia sa prameň môže využiť ako cieľový turistický bod.

Minerálne vody od obyčajných podzemných vôd sa odlišujú väčším množstvom a viacerými druhmi rozpustených nerastných látok a plynov. Vznikajú tak, že podzemné vody chemicky i teplotou pôsobia na rozličné horniny, rozpúšťajú ich a obohacujú na spôsob zlúčenín alebo roztokov. Podľa platnej normy za minerálky sa pokladajú vody, ktoré v mieste vyvierania obsahujú v jednom litri vody viac ako jeden gram rozpustných pevných látok alebo jeden gram rozpusteného kysličníka uhličitého.