Rekonštrukcia autobusových zástavok

Projekt rekonštrukcie autobusových zástavok z roku 2008, kedy bolo rekonštruovaných 5 autobusových zástavok v sume 965 408,05 Sk z operačného programu Základná infraštruktúra.

Poskytovateľom podpory bolo MVaRR SR, so spoluúčasťou obce 48 270,40 Sk. 

Celkovo bolo rekonštruovaných 8 zástavok. 5 zastávok z EŠF (európskeho štrukturálneho fondu) a 3 z vlastných zdrojov obce, pretože sú umiestnené na súkromnom pozemku a tým nesplnili podmienku pre financovanie z EŠF.