Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Zubák - rok 2015

Rekonštrukcia a dobudovanie poľných ciest v katastri obce Zubák - rok 2015

Obec Zubák v roku 2015 podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 733 064,67€ s DPH na rekonštrukciu a dobudovanie poľných ciest v obci Zubák.

Dĺžka poľných ciest - 1365,22m

Plocha poľných ciest - 4712,01m štvorcových.

Projekt nebol k 20.7.2016 vyhodnotený