Obecný vodovod

Obecný vodovod

Projekt bol schválený z Environmentáleho fondu MŽP SR v sume 100 000€ so spoluúčasťou obce 66 400€ v roku 2009. V súčasnosti sa obecný vodovod stále buduje. V rokoch 2010 - priebeh roku 2015 obci neboli poskytnuté dotácie z Enviromentálneho fondu. Obec Zubák v týchto rokoch vynaložila na výstavbu vodovodu v dĺžke 3083 metrov prostriedky vo výške 428 900,52€ z vlastných zdrojov. V roku 2016 obec pokračovala vo výstavbe vetvy "1" v dĺžke 150m a obec vyčlenila z vlastných zdrojov 30 000€. Celkové náklady na budovanie vodovodu zatiaľ dosiahli 1 069 433,71€