nový podnik

Na tomto mieste môže byť ZADARMO reklama aj vašej firmy (alebo SZČO). Informujte OÚ o vašej požiadavke.