Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie- rok 2016

Modernizácia kultúrneho domu, zvýšenie energetickej účinnosti budovy, využitie obnoviteľných zdrojov energie- rok 2016

Obec Zubák v roku 2016 podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 171 270,-€ s DPH

Stručný rozsah stavebných prác:

- výmena pôvodných drevenných okien a dverí v obvodových múroch objektu

- zateplenie obvodových stien objektu

- zateplenie stropu nad objektom

- lokálne opravy strešnej krytiny, nová povrchová úprava

- nový odkvapový systém

- výmena časti bleskozvodu

- úprava bezbariérového vstupu do objektu

- výmena zdroja vykurovania a vykurovacích telies

- výmena časti svietidiel za nové úsporné osvetlenie

- oprava nášľapnej vrstvy v miestnosti "pódium"

 Projekt nebol zatiaľ vyhodnotený