Jednota dôchodcov Slovenska

Od roku 2007 v obci pôsobí klub Jednota dôchodcov Slovenska, ktorý má 50 členov. Bola založená dňa 8. septembra. 8 členný výbor na čele s predsedom p. Štefánom Šutriepkom. Snaží sa zabezpečiť pre svojich členov rôzne aktivity a činnosti.

Z našich radov vznikla aj spevácka skupina Radosť, ktorá v pekných krojoch s ľudovými piesňami a v doprovode harmoniky prezentuje svoju obec.

Poďakovanie patrí aj nášmu starostovi obce pánovi Miroslavovi Bednárovi, ktorý má k seniorom srdečný a úprimný vzťah.

predseda JDSOS Šutriepka Štefan