Kaplnka Nepoškrvrneného Počatia Panny Márie

Rudolf, Eduard a Martin Slabý postavili kaplnku ku cti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v roku 1944 a doteraz sa o ňu aj starajú.