Dom smútku

 

Dom smútku bol postavený v roku 1981, exteriér stavby projektoval Vendelín Duvač, Nemšová 666 a interiér bol projektovaný Ing. arch. Michaeli a Hasopust. Stavba je umiestnená na juhozápadnej strane miestneho cintorína. Interiér je vybavený žulovým katafalkom, dreveným rečníckym pultom, vešiakmi na vence, drevenými lavicami a osvetľovacími telesami. Za katafalkom je umiestnená tapiséria "Strom života". V interiéri sa tiež nachádza dvojmiestny chladiaci box. V zadnej časti je miestnosť - šatňa a je tu zabudované aj ozvučenie domu smútku. Okolo budovy je položený asfaltový koberec a po jeho okrajoch sú vysadené tuje. Stavba bola postavená v akcii "Z".