Budovy a sakrálne pamiatky

Kostol sv. Vendelína

Kostol sv. Vendelína
Rímskokatolícky kostol zo začiatku 19. storočia stojí na mieste staršieho dreveného kostola.

Kaplnka sv. Vendelína

Sv. Vendelín je patrónom našej obce. Z vďačnosti, že prestal dobytčí mor v 20. rokoch 20. storočia, mu veriaci postavili kaplnku. Kaplnka sv. Vendelína teraz patrí rímsko-katolíckej cirkvi v našej farnosti Zubák.

Kaplnka Nepoškrvrneného Počatia Panny Márie

Rudolf, Eduard a Martin Slabý postavili kaplnku ku cti Nepoškvrneného Počatia Panny Márie v roku 1944 a doteraz sa o ňu aj starajú.

Dom smútku

  Dom smútku bol postavený v roku 1981, exteriér stavby projektoval Vendelín Duvač, Nemšová 666 a interiér bol projektovaný Ing. arch. Michaeli a Hasopust. Stavba je umiestnená na juhozápadnej strane miestneho cintorína. Interiér je vybavený žulovým katafalkom, dreveným rečníckym pultom,...