Novinky

Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák pozýva

14.04.2019 14:00
pozvánka na valné zhromaždenie.pdf

Výsledky 1.kola voľby prezidenta SR za obec Zubák

18.03.2019 07:27
  Meno Priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov...

Návrh VZN č.1/2019

04.03.2019 07:00
Návrh VZN 1-2019.docx (81271)

Upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na povolenie výrubu drevín

28.02.2019 14:30
Upovedomenie o začatí správneho konania.pdf

Schválený rozpočet na rok 2019

01.01.2019 07:00
Schválený rozpočet 2019.xls 

VZN č.2/2018

01.01.2019 00:00
VZN č. 2 -2018.pdf

Posledná rozlúčka p. Štefánia Karasová

14.12.2018 13:45

Posledná rozlúčka p. Miroslav Budiač

12.12.2018 13:30

Zápisnica miestnej volebnej komisie o výsledku volieb

12.11.2018 07:00
 

Informácie pre voliča

10.11.2018 08:00
    Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Jitka Plešková     Telefonický kontakt: 0948097011     Sídlo: Zubák 164

Výzva na predkladanie ponúk - Požiarna zbrojnica

09.10.2018 12:00
Vyzva_1904.pdf

Bezplatné právne poradenstvo

11.09.2018 15:00
OcÚ v Zubáku oznamuje občanom, že sa v našej obci bude poskytovať bezplatné právne poradenstvo pre našich občanov. Túto službu bude zabezpečovať JUDr. Alena Virdzeková vždy jeden deň v mesiaci. Najbližší termín v tomto mesiaci je stanovený na 11.09.2018 /utorok/ o 15:00 hod. na Obecnom úrade v...