Novinky

Upozornenie na zmenu času

30.03.2014 01:00
 Upozorňujeme na zmenu času, ktorá nastane dňa 30.03.2014 t.j. v nedeľu. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, dôjde v čase 2:00 hod na 3:00 hod. 

Separovaný zber

28.03.2014 07:52
Obec bola upozornená spoločnosťou JTeko na zvýšený výskyt odpadov kategórie N (nebezpečné odpady), ktoré v separovanom ani komunálnom odpade sa nesmú vyskytovať. Takisto sa vo vreciach nachádzajú veci ako elektronika, použité jednorázové plienky a iné hygienické potreby, jednorazové injekčné...

Hasičský a záchranný zbor upozorňuje

19.03.2014 15:56
Vážení občania!               S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšený výskyt požiarov. Z týchto dôvodov sa na Vás touto cestou obracajú hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické...

Polícia SR upozorňuje

12.03.2014 10:46
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici upozorňuje občanov na v poslednom čase sa opakovaných prípadov krádeží vlámaním do bytov, rodinných domov, chát  a do motorových vozidiel. Z dôvodu predídenia tejto protiprávnej činnosti polícia žiada občanov o zvýšenú...

Zápis do MŠ

10.03.2014 10:00
O Z N A M         Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Zubáku oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do materskej školy pre školský rok 2014/2015, že zápis sa uskutoční od 10.03. do 14.03. 2014 v čase od...

Verejné zhromaždenie - zmena

09.03.2014 15:00
Starosta obce oznamuje občanom, že verejné zhromaždenie zvolané na 9.3.2014 sa ruší. O novom termíne konania Vás budeme informovať.

Pozvánka

06.03.2014 15:30
Starosta obce v Zubáku zvoláva na deň 06.03.2014 o 15:30 hod. do zasadačky OcÚ v Zubáku zástupcov rodín, ktoré sú naplánované na pripojenie na verejný vodovod. Zároveň pozývame občanov, ktorý sa chcú dopojiť na už vybudovaný vodovod. Na stretnutí bude prejednaná trasa a podmienky pripojenia.

Ponuka dovozu jedla

02.03.2014 20:29
Reštaurácia KMK v Lednických Rovniach Vám ponúka dovoz jedál v pracovných dňoch, je možnosť vybrať si zo 4 druhov jedál. Cena menu je 3€ /polievka+ hlavné jedlo/ V prípade záujmu o dovoz jedla kontaktujte obecný úrad v Zubáku do stredy 5.3.2014

Verejná vyhláška

18.02.2014 07:19
Verejná vyhláška- poľovníci.pdf

Rozpis LSPP pre okres Púchov

17.02.2014 15:12
V sekcií užitočné odkazy nájdete rozpis Lekárskej služby prvej pomoci pre deti, dospelých a zubnú pohotovosť pre okres Púchov.

Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák

16.02.2014 15:00
Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák pozýva na riadne valné zhromaždenie. Pozvánka na stiahnutie tu.

Zápis detí do ZŠ

04.02.2014 13:00
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Zubáku oznamuje rodičom detí, že zápis do prvého ročníka v šk. roku 2014/2015 sa bude konať 04.02.2014 od 13:00 do 16:30 v budove Základnej školy. Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa a 5,50€ na povinné predlohové pracovné zošity.