Novinky

SSE - Distribúcia oznamuje

07.05.2014 08:30
Oznamujeme Vám, že od: 7.5.2014 v čase od 8:30 hod. do 15:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu: opravy DTS Zubák

Oznam OcÚ v Zubáku

07.05.2014 07:00
Obecný úrad v Zubáku oznamuje občanom, že dňa 07.05.2014 bude obecný úrad počas celého dňa zatvorený.

SSE Žilina

06.05.2014 07:35
Stredoslovenská energetika Žilina oznamuje občanom, že v dňoch 6 a 7. mája sa bude opisovať odpočet spotreby elektrickej energie. Žiadame občanov o sprístupnenie odberných miest.

Recyklohry v MŠ

24.04.2014 13:49
Naša  materská  škola naďalej  pokračuje  v  zbere  drobného  elektronického  odpadu  v  rámci  projektu  Recyklohry. Projekt  bol  rozšírený  o  zber  použitých, nefunčných  malých  batérií....

Výmena vodomerov

15.04.2014 08:00
Obecný úrad v Zubáku  oznamuje občanom, že dňa 15.4.2014, t.j. utorok v dopoľudňajších hodinách bude pokračovať plánovaná výmena vodomerov v časti obci od budovy bývalej Požiarnej zbrojnice po časť Majere - Kolonka. Bližšie info:  tel. 0908601605

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

08.04.2014 14:56
 Obec Zubák v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky školy:   Základná škola s materskou...

Upozornenie na zmenu času

30.03.2014 01:00
 Upozorňujeme na zmenu času, ktorá nastane dňa 30.03.2014 t.j. v nedeľu. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, dôjde v čase 2:00 hod na 3:00 hod. 

Separovaný zber

28.03.2014 07:52
Obec bola upozornená spoločnosťou JTeko na zvýšený výskyt odpadov kategórie N (nebezpečné odpady), ktoré v separovanom ani komunálnom odpade sa nesmú vyskytovať. Takisto sa vo vreciach nachádzajú veci ako elektronika, použité jednorázové plienky a iné hygienické potreby, jednorazové injekčné...

Hasičský a záchranný zbor upozorňuje

19.03.2014 15:56
Vážení občania!               S príchodom jarných dní sa každoročne v prírode vytvárajú podmienky pre zvýšený výskyt požiarov. Z týchto dôvodov sa na Vás touto cestou obracajú hasiči s cieľom upozorniť Vás na typické...

Polícia SR upozorňuje

12.03.2014 10:46
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici upozorňuje občanov na v poslednom čase sa opakovaných prípadov krádeží vlámaním do bytov, rodinných domov, chát  a do motorových vozidiel. Z dôvodu predídenia tejto protiprávnej činnosti polícia žiada občanov o zvýšenú...

Zápis do MŠ

10.03.2014 10:00
O Z N A M         Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Zubáku oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do materskej školy pre školský rok 2014/2015, že zápis sa uskutoční od 10.03. do 14.03. 2014 v čase od...

Verejné zhromaždenie - zmena

09.03.2014 15:00
Starosta obce oznamuje občanom, že verejné zhromaždenie zvolané na 9.3.2014 sa ruší. O novom termíne konania Vás budeme informovať.