Novinky

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

11.06.2019 07:00
Záverečný účet obce za rok 2018.doc

Výzva na predkladanie ponúk

04.06.2019 10:30
Vyzva_2998.pdf

Zápis detí do MŠ

13.05.2019 08:00
Zápis celý 19- 20.docx Žiadosť do MŠ.doc  

Odpisovanie vodomerov

25.04.2019 08:00
Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že v dňoch 25.04.2019 a 26.04.2019 sa budú odpisovať stavy vodomerov. Zároveň oznamujeme občanom, že od 02.05.2019 si môžu občania uhradiť poplatok za odobratú vodu na OcÚ v Zubáku.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

24.04.2019 12:55
Obec Zubák v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie...

Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák pozýva

14.04.2019 14:00
pozvánka na valné zhromaždenie.pdf

Zber elektronického šrotu

25.03.2019 07:00
Oznamujeme občanom, že dňa 25.03.2019 t.j. v pondelok sa uskutoční zber elektronického šrotu. Žiadame občanov, aby si elektronický odpad vyložili dňa 25.03.2019 pred brány svojích rodinných domov.

Výsledky 1.kola voľby prezidenta SR za obec Zubák

18.03.2019 07:27
  Meno Priezvisko Počet platných hlasov Podiel platných hlasov...

Návrh VZN č.1/2019

04.03.2019 07:00
Návrh VZN 1-2019.docx (81271)

Upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenia ústneho pojednávania vo veci vydania súhlasu na povolenie výrubu drevín

28.02.2019 14:30
Upovedomenie o začatí správneho konania.pdf

Schválený rozpočet na rok 2019

01.01.2019 07:00
Schválený rozpočet 2019.xls 

VZN č.2/2018

01.01.2019 00:00
VZN č. 2 -2018.pdf