Novinky

Informácie pre voliča

10.11.2018 08:00
    Zapisovateľka miestnej volebnej komisie: Jitka Plešková     Telefonický kontakt: 0948097011     Sídlo: Zubák 164

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

10.11.2018 07:00

Odpisovanie vodomerov

05.11.2018 08:00
Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že v dňoch 05.11.2018 a 06.11.2018 sa budú odpisovať stavy vodomerov. Zároveň oznamujeme občanom, že od 08.11.2018 si môžu občania uhradiť poplatok za odobratú vodu na OcÚ v Zubáku.

Vývoz domového odpadu v mesiaci október

22.10.2018 08:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci október sa uskutoční dňa 22.10.2018 /pondelok/    

Posledná rozlúčka p. Viktor Paroha

18.10.2018 13:00

Zber plastov

17.10.2018 08:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov sa uskutoční dňa 17.10.2018, t.j. v stredu. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami vyložili v stredu ráno pred brány svojích rodinných domov.  

Posledná rozlúčka p. J. Wohlschläger

16.10.2018 15:30

Výzva na predkladanie ponúk - Požiarna zbrojnica

09.10.2018 12:00
Vyzva_1904.pdf

Farské oznamy

01.10.2018 07:00
Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C   5. júna 2016   Pondelok: Sv. Norberta, biskupa   Štvrtok: Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi   Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola   Budúca nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období, rok...

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

26.09.2018 16:30
  Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva  zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 26.09.2018  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.          ...

Bezplatné právne poradenstvo

11.09.2018 15:00
OcÚ v Zubáku oznamuje občanom, že sa v našej obci bude poskytovať bezplatné právne poradenstvo pre našich občanov. Túto službu bude zabezpečovať JUDr. Alena Virdzeková vždy jeden deň v mesiaci. Najbližší termín v tomto mesiaci je stanovený na 11.09.2018 /utorok/ o 15:00 hod. na Obecnom úrade v...

Prerušenie dodávky elektriny

11.09.2018 07:30
SSD a.s informuje občanov, že dňa 11.09.2018 v čase od 07:30 do 16:30 bude prerušená dodávka elektrickej energie v časti obce od čísla domu 61 po koniec obce.