Novinky

Registrácia chovu ošípaných

01.01.2020 08:00
info na web - 1 ošípaná.docx info na web grafické znázornenie - registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu.pptx Predaj 1 ks OŠ - Príloha č2.pdf Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1.pdf  

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018

31.12.2019 00:00
V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti...

Zber plastov, jedlých olejov a tukov

04.09.2019 00:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov, jedlých olejov a tukov sa uskutoční dňa 04.09.2019, t.j. v stredu. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami  a nádobami s jedlými olejmi a tukmi vyložili v stredu ráno pred brány svojích rodinných domov.  

Vývoz domového odpadu v mesiaci august

23.08.2019 07:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci august sa uskutoční dňa 23.08.2019 /piatok/    

MUDr. Galajda informuje

22.08.2019 07:41
MUDr. Galajda oznamuje svojim pacientom, že od 22.08. do 06.09. 2019 bude ambulancia zatvorená z dôvodu čerpania dovolenky. Akútne stavy bude zastupovať MUDr. Provazníková.

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

16.08.2019 16:30
   Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 16.08.2019  o  16,30  hod.  v zasadačke  OcÚ v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.          ...

Upozornenie pre občanov napojených na obecný vodovod

09.08.2019 14:14
Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že dnes v noci sa bude konať údržba na obecnom vodovode a to v čase od 22:00 hod. do 04:00 hod. rána. Žiadame občanov, aby si v noci nezapínali práčky a umývačky riadu, nakoľko môže dôjsť k odstávke vody. Ďakujeme za pochopenie.

Farské oznamy

05.08.2019 07:00
Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C   5. júna 2016   Pondelok: Sv. Norberta, biskupa   Štvrtok: Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi   Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola   Budúca nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období, rok...

Návrh VZN č.3 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

29.07.2019 15:00
VZN č.3_2019 - NÁVRH.rtf

Návrh VZN č.2 o určení miesta a zápisu dieťaťa na plnenie školskej dochádzky

29.07.2019 12:00
Navrh VZN c2.pdf

Vedúca pošty oznamuje

29.07.2019 08:55
Vedúca pošty oznamuje občanom, že pošta bude v dňoch 29.7 a 30.7. z technických príčin zatvorená.

Návrh záverečného účtu obce za rok 2018

11.06.2019 07:00
Záverečný účet obce za rok 2018.doc