Novinky

Registrácia chovu ošípaných

01.01.2020 08:00
info na web - 1 ošípaná.docx info na web grafické znázornenie - registrácia chovov s 1 ošípanou na domácu spotrebu.pptx Predaj 1 ks OŠ - Príloha č2.pdf Registrácia chovu 1 ks OŠ - Príloha č1.pdf  

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2018

31.12.2019 00:00
V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti...

Vývoz domového odpadu v mesiaci jún

25.06.2019 07:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci jún sa uskutoční dňa 25.06.2019 /utorok/    

Zber plastov

12.06.2019 00:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov sa uskutoční dňa 12.06.2019, t.j. v stredu. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami vyložili v stredu ráno pred brány svojích rodinných domov.  

Prerušenie dodávky elektriny

10.06.2019 07:00
Obmedzenie dodávky el. energie sa týka celej obce. Ďaľšie termíny sú: 11.6., 12.6., 13.6., 14.6., 17.6., 18.6., 19.6., 20.6., 21.6., 24.6., 25.6., 26.6., 27.6., 28.6.

Informácia pre voliča - Voľby do Európskeho parlamentu

25.05.2019 00:00
  Adresa pre doručovanie delegačných listín pre okrskové komisie vo voľbách do Európskeho parlamentu:  starostazubak@stonline.sk  Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00...

Farské oznamy

20.05.2019 07:00
Desiata nedeľa v cezročnom období, rok C   5. júna 2016   Pondelok: Sv. Norberta, biskupa   Štvrtok: Sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi   Sobota: Sv. Barnabáša, apoštola   Budúca nedeľa: Jedenásta nedeľa v cezročnom období, rok...

Zápis detí do MŠ

13.05.2019 08:00
Zápis celý 19- 20.docx Žiadosť do MŠ.doc  

Odpisovanie vodomerov

25.04.2019 08:00
Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že v dňoch 25.04.2019 a 26.04.2019 sa budú odpisovať stavy vodomerov. Zároveň oznamujeme občanom, že od 02.05.2019 si môžu občania uhradiť poplatok za odobratú vodu na OcÚ v Zubáku.

Oznámenie o vyhlásení výberového konania

24.04.2019 12:55
Obec Zubák v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie...

Urbárske pozemkové spoločenstvo Zubák pozýva

14.04.2019 14:00
pozvánka na valné zhromaždenie.pdf

Zber elektronického šrotu

25.03.2019 07:00
Oznamujeme občanom, že dňa 25.03.2019 t.j. v pondelok sa uskutoční zber elektronického šrotu. Žiadame občanov, aby si elektronický odpad vyložili dňa 25.03.2019 pred brány svojích rodinných domov.