Novinky

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2019

31.12.2020 00:00
V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti...

Vývoz domového odpadu v mesiaci august

10.08.2020 07:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci august sa uskutoční dňa 10.08.2020 /pondelok/    

Zber plastov, jedlých olejov, tukov a papiera

05.08.2020 08:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov, jedlých olejov, tukov a papiera sa uskutoční dňa 05.08.2020, t.j. v stredu. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami  a nádobami s jedlými olejmi a tukmi vyložili v stredu ráno pred brány svojích rodinných domov.  

Farské oznamy

29.06.2020 07:10
13. nedeľa v cezročnom období, rok A 28. júna 2020 Pondelok: Sv. Petra a Pavla, apoštolov, slávnosť a prikázaný sviatok Štvrtok: Návšteva Panny Márie, sviatok Piatok: Sv. Tomáša, apoštola, sviatok Sobota: Panny Márie v sobotu, spomienka Budúca nedeľa: Sv. Cyrila a Metoda,...

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

25.06.2020 17:00
   Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 25.06.2020  o  17,00  hod.  v Kultúrnom dome v  Zubáku, na ktoré Vás týmto pozýva.            ...

Výmena vodomerov a odpočet spotrebovanej vody

18.06.2020 08:00
Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že u nich budú v dňoch 18.6. a 19.6. 2020 v čase od 08:00h do 15:00h menené vodomery v rámci periodickej údržby. Výmena sa bude týkať odberných miest na rodinných domoch so súpisným číslom: 18.6.2020 20, 24, 25, 26, 30, 33, 416, 35, 36, 37, 38, 39,...

Záverečný účet obce za rok 2019

05.06.2020 07:40
Záverečný účet obce za rok 2019.doc

Plánovaná odstávka SSD a.s.

01.06.2020 08:00
Plánovaná odstávka spoločnosťou SSD sa dotkne domácností: od Skutočný čas odstávky   do Adresy 01.06.2020 08:00 01.06.2020 14:00  Zubák 0   01.06.2020 08:00 01.06.2020 14:00  Zubák 0   01.06.2020...

Zápis detí do MŠ na šk. rok 2020/2021

31.05.2020 14:30
Žiadosť na stiahnutie: Žiadosť do MŠ.doc  

OcÚ oznamuje

28.05.2020 08:00
Oznamujeme občanom, že dňa 28.5.2020 bude OcÚ v Zubáku po celý deň pre verejnosť zatvorený.

Zber elektronického odpadu

07.05.2020 13:58
Oznamujeme občanom, že dňa 7.5.2020 /štvrtok/ bude prebiehať zber elektronického odpadu a použitých tonerov. Žiadame občanov, aby staré spotrebiče pripravili k bránam rodinných domov.

Výzva na predloženie CP

23.04.2020 11:41
VÝZVA na predloženie cenovej ponuky   v rámci prieskumu trhu na dodanie predmetu zákazky realizovaného podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)   Verejný...