Novinky

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2020

01.03.2022 00:00
V zmysle § 4, ods. 6 zákona o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, obec Zubák zverejňuje podiel vytriedenosti...

Vývoz domového odpadu v mesiaci apríl

27.04.2021 08:00
Vývoz domového odpadu v mesiaci apríl sa uskutoční dňa 27.04.2021 /utorok/    

Zber plastov, jedlých olejov, tukov a papiera

26.04.2021 00:00
      Obecný úrad oznamuje občanom, že zber plastov, jedlých olejov, tukov a papiera sa uskutoční dňa 26.04.2021, t.j. v pondelok. Žiadame občanov, aby si vrecia s plastami  a nádobami s jedlými olejmi a tukmi vyložili v pondelok ráno pred brány svojích rodinných...

Zber elektronického odpadu

21.04.2021 08:00
Oznamujeme občanom, že dňa 21.4.2021 /streda/ bude prebiehať zber elektronického odpadu a použitých tonerov. Žiadame občanov, aby staré spotrebiče pripravili k bránam rodinných domov.

Antigénové testovanie na Covid 19

18.04.2021 07:00
Oznamujeme obyvateľom, že testovanie Ag testami sa uskutoční dňa 18.04.2021 v KD v Zubáku v čase od 07:00 hod. do 12:00 hod.  Posledný odber bude vykonaný o 11:30 hod.

Nový systém odpadového hospodárstva

08.04.2021 08:20
Na sklonku roka 2020 bola obci doručená výpoveď zmluvy od spoločnosti Marius Pedersen s.r.o, ktorá v našej obci zabezpečovala vývoz triedených zložiek komunálneho odpadu ku dňu 1.4.2021. Vzhľadom na skutočnosť, že takáto výpoveď bola doručená aj iným obciam Púchovského okresu, začali sme so...

Voľba Hl. kontrolóra

06.04.2021 14:31
Obecné zastupiteľstvo Obce Zubák   Ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra obce Zubák a náležitosti prihlášky   Obecné zastupiteľstvo Obce Zubák v zmysle § 18a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších...

OcÚ oznamuje

01.04.2021 08:00
OcÚ oznamuje obyvateľom, že z dôvodu čerpania dovolenky bude OcÚ dňa 01.04.2021 zatvorený

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva

30.03.2021 16:30
   Starosta obce Zubák v zmysle zákona číslo  369/90 Zb. zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.03.2021  o  16,30  hod.  v zasadačke OcÚ, na ktoré Vás týmto pozýva.                ...

Výkup papiera

24.02.2021 16:30
Dátum : Streda 24. 2. 2021 Čas : od 16,30 - Zubák, Zást. BUS v smere z dolného konca (od Breznice) od 17,00 - Zubák, Zást. BUS v smere z horného konca  

Verejná vyhláška BINÓ

26.01.2021 08:57
UR BINO SSD Zubák 12447 276 ver. vyhl.doc (234496) ur_bino_SSD_Z_12447_276_ver_vyhl_sprievodny.doc (15226) ur_ssd_12447_Z_km.pdf (829280) ur_ssd_12447_Z_km_celkova.pdf (1473911) ur_ssd_12447_Z_sit_celkova.pdf (1169073) ur_ssd_12447_Z_sit_detail.pdf (515571)  

Plánovaná odstávka SSD a.s.

21.01.2021 07:30
Plánovaná odstávka plánovaná na 21.1.2021 bola spoločnosťou SSD zrušená!!!!!