Zmena vývozu domového odpadu

03.11.2014 07:00
Na základe oznámenia prevádzkovateľa komunálneho vozidla Vám oznamujeme, že  z organizačných príčin sa vývoz TKO uskutoční 3.11.2014 /pondelok/ a nie  4.11.2014 /utorok/ 
Späť