Zisťovanie záujmu o nájomné byty

31.05.2016 07:00

Obec Zubák oznamuje občanom, ktorí by mali záujem o nájomné byty, aby svoj záujem nahlásili na OcÚ v Zubáku. Informácie získate aj na tel. čísle starostu obce 0908601605.

Späť