Zápis do ZŠ

03.02.2015 14:00

Riaditeľka ZŠ s MŠ Zubák oznamuje, že zápis detí do prvého ročníka  pre šk. rok 2015/2016 sa uskutoční dňa 3februára 2015 (utorok),

 v čase od 14:00 do 16:30 hod v budove základnej školy.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.
Je potrebné priniesť si so sebou

  - rodný list dieťaťa

  - občiansky preukaz zákonného zástupcu

  podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

  - 5 € (na sadu písaniek a pracovné zošity)

Späť