Zápis do MŠ

10.03.2014 10:00

O Z N A M

 

      Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou v Zubáku oznamuje rodičom detí, ktorí majú záujem zapísať svoje dieťa do materskej školy pre školský rok 2014/2015, že zápis sa uskutoční od 10.03. do 14.03. 2014 v čase od 10°° do 15°° hod. v budove materskej školy. Na zápis je potrebné priniesť lekárom potvrdenú žiadosť o prijatie do materskej školy, ktorú si vyžiadajú v materskej škole, alebo stiahnete tu.

Materskú školu by mali navštevovať najmä 5 – 6 ročné deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. O absolvovaní predprimárneho vzdelávania dostanú osvedčenie.

 

 zástupkyňa pre MŠ

 Janošková Anna

Späť