Vysádzanie stromčekov u štátnych lesov

10.04.2008 11:22

Dňa 10.4.2008 sa členovia JDS stretli na brigáde u p. Plešku. Doviezli sme sa autom, ktoré nám poskytol OV, za čo im patrí poďakovanie nášmu starostovi p. Bednárovi. Na mieste vysádzania nám p. Pleško vysvetlil, čo máme vysadiť. Sadilo sa nám dobre, veď všetci robili ako včielky.

Pri ohníku sme si poopekali špekačky a občerstvili sa vínkom, ktoré doniesol predseda. Nálada bola dobrá a plán sme splnili. Domov sme sa vrátili spokojní, že sme vykonali kus práce.

 

Brigády sa zúčastnili členovia:

 • Šutriepka Štefan
 • Bulková Emília
 • Bulko Ján
 • Slabá Tereza
 • Balážová Magda
 • Birmek Jozef
 • Bednár Edo
 • Chudý Ján
 • Babačová Alena
 • Dzurko Jozef
 • Dávidová Júlia
 • Hazalová Anna
 • Kanderková Tonka
 • Kuviková Zuzka
 • Ježová Milka
Späť