Výročná členská schôdza

15.01.2010 09:00

    Dňa 15.1.2010 bolo v kultúrnom dome veselo. O 14.00 h za prítomnosti všetkých členov sa konala výročná členská schôdza v pekne pripravenej sále.

    Boli pozvaní aj hostia: predsedníčka OOJDS v Púchove p. Gabková, starosta p. Bednár Miroslav a dôst. p. faráf Čurík.

    V bohatom programe poinformoval všetkých členov predseda ZOJDS v Zubáku p. Šutriepka Štefan o všetkých aktivitách za rok 2009 ako aj o pláne práce na rok 2010. Nasledoval príhovor predsedkyne p. Gabkovej a starostu p. Bednára, ktorému naša organizácia ďakuje za pomoc pri našej práci.

Po skončení schôdze prišli aj ďalší hostia z Lúk, Púchova a Hornej Breznice.

 

Na úvod predniesli naše členky výboru 2 basne a predseda predniesol prípitok a všetkých privítal. Nasledovala tanečná zábava. Do tanca vyhrávala hudobná skupina "Song." Cez prestávku vystúpila aj naša spevácka skupina Radosť a boli zahrané 2 scénky. V pátračke, ktorá bola ako prvá zahral predseda JOJDS p. Šutriepka Št. a druhá hluché telky na trhu p. Šutriepková Anna a Krchňavková J.

Pri červenom vínku a dobrej večeri čas rýchlo ubehol. Domov išli všetci spokojní.

 

 

 

Späť