Odpočet spotrebovanej vody

25.11.2020 00:00

Oznamujeme občanom napojeným na obecný vodovod, že u nich budú v dňoch 25.11 a 26.11. 2020 v čase od 08:00h do 15:00h vykonávané odpočty stavu vodomerov. Harmonogram odpočtu je nasledovný:

25.11.2020

Od časti obce Majere po Obecný úrad

26.11.2020

Od začiatku obce po Obecný úrad

 

Žiadame občanov, aby zo šachty boli odstránené všetky cudzie predmety, čím urýchlia celú výmenu a odpočet len na čas nevyhnutný.

Žiadame občanov, aby sprístupnili vodovodné šachty osobám povereným obcou. Zároveň oznamujeme týmto občanom, že vodné si budú môcť prísť uhradiť na OcÚ od 30.11.2020 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu žiadame občanov, aby dodržiavali hygienické opatrenia pri kontakte so zamestnancami OcÚ. 

Po odpočte odporúčame odberateľom zabezpečiť vodovodné šachty proti nízkym teplotám.

Späť